Zanim zaczniesz wypełniać formularz zgłoszenia przyjmij do wiadomości:
1. Przystępujesz do społeczności osób, na którą niektórzy mówią Państwowcy.
2. Mamy mentalność ludzi roztropnych, starannych, sumiennych, skrupulatnych, wnikliwych, dokładnych, zaradnych, rzutkich, samodzielnych, mężnych, odpowiedzialnych, solidnych, rzetelnych, słownych, szlachetnych, powściągliwych, uczciwych i sprawiedliwych. Pomyśl teraz czy masz więcej niż jedną z tych cech. Jak masz – to czytaj dalej ten tekst.
3. Godność i powagę Rzeczpospolitej Polskiej w naszym działaniu mamy na pierwszym miejscu. Wyrażamy to zachowaniem, mową i ubiorem. Poświęcamy Rzeczpospolitej swój czas kosztem naszego czasu wolnego.
4. Działamy zespołowo w obrębie naszej społeczności. Jesteśmy wysłani do obwodowej komisji wyborczej aby reprezentować wartości naszej społeczności. Nie spoufalamy się z reprezentantami innych komitetów stosując powszechnie zasadę ograniczonego zaufania.
5. Stosujemy także zasadę należytej staranności. Jeżeli dostrzegamy nieprawidłowości w pracy obwodowej komisji wyborczej nie identyfikujemy się z nieprawidłowością. Oznajmiamy zauważenie nieprawidłowości, sporządzamy notatkę – przesyłamy ją do koordynatora – następnie umieszczamy notatkę w protokole pracy komisji. Nigdy nie boimy się posiadania zdania odrębnego, a nawet czerpiemy satysfakcję z własnej umiejętności artykułowania zdania innego niż wszyscy.
6. W procesie decyzyjnym kierujemy się zasadami wypływającymi z antropologii chrześcijańskiej (człowiek jest stworzony na obraz Boga i z drugiej strony ma grzeszną naturę). Nigdy nie pozbawiamy nikogo godności, aczkolwiek grzesznych należy upominać, a błędy własne trzeba naprawiać.
7. Wiemy, że praca w komisji wymaga dobrego planowania i sił. Wiemy, że to może być 24 godziny pracy bez większej przerwy.

Więcej informacji przez sms 780 178 171
lub
kanał messengera http://m.me/rkwlodz

 

Polecana aplikacja
na smartfon
Narodowy Sympatyk
powiadomienia o wydarzeniach patriotycznych i innych